Onderzoek & -advisering

Carin Seuren arbo advies kan voor u diverse arbo-onderzoeken uitvoeren.

 

Gevaarlijke stoffen:
Werkgevers zijn, op basis van de arbo-wet, verplicht de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beoordelen. Dit is nodig om in te kunnen schatten of het werken met een stof op korte of lange termijn kan leiden tot gezondheidsklachten. Carin Seuren kan u ondersteunen bij het beoordelen van de blootstelling aan een gevaarlijke stof middels het uitvoeren van schattingen of metingen. Naar aanleiding van de resultaten wordt u, indien noodzakelijk, geadviseerd over de te nemen maatregelen. Het is ook mogelijk om medewerkers voor te lichten over het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Verder kunt u worden ondersteund bij het opstellen van registraties van gevaarlijke stoffen of procedures over het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

 

Geluidsmetingen:
Blootstelling aan geluid kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid. Het kan leiden tot hinder en irritaties maar ook tot gehoorschade. Carin Seuren kan u ondersteunen bij het beoordelen van de blootstelling aan geluid middels het uitvoeren van metingen. Naar aanleiding van de resultaten wordt u, indien noodzakelijk, geadviseerd over de te nemen maatregelen. Het is ook mogelijk om medewerkers voor te lichten over het veilig werken met geluid en het dragen van beschermingsmiddelen.

Schatten of meten van blootstelling als onderbouwing van uw arbobeleid...