Arbobeleid

Vanuit de Arbo-wet (Arbeidsomstandighedenwet) zijn bedrijven verplicht om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van medewerkers te bevorderen (incl. freelancers en ZZP-ers die voor u aan het werk zijn) .

Het doel van deze verplichting is het voorkomen van ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk.

 

Veelal is de RI&E een solide basis om tot een gedegen arbobeleid te komen. Binnen het arbobeleid kunnen zaken als voorlichting & instructie, ziekteverzuimbeleid, preventiemedewerkers, BHV en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek worden geregeld.

 

Als arbeidshygiënist* kan Carin Seuren ondersteuning bieden bij het vormgeven van uw arbobeleid. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • begeleiding bij het opstellen van uw arbobeleidsplan;
  • het ondersteuning van uw preventiemedewerker;
  • het verzorgen van voorlichting;
  • het opstellen van procedures over het veilig werken binnen uw organisatie;

Het doel is het voorkomen van ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk.

* Arbeidshygiëne is de zorg voor een gezonde werkomgeving. Arbeidshygiëne is een verzamelnaam voor alle zaken op de werkplek die van invloed zijn op de gezondheid en welbevinden van werknemers. Voor het behouden van goede arbeidshygiëne wordt bijvoorbeeld gelet op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, het werkklimaat en de aard van de werkzaamheden zelf. Luchtvochtigheid, temperatuur, tocht, luchtkwaliteit, ventilatie, afzuiging, het zijn zaken waarmee men in een professionele omgeving rekening houdt.